Gediminas Juška

Gimė Vilniuje, 1974 metais. Nuo 2005 metų gyvena ir kuria Klaipėdoje. Dirba fotografijos mokytoju Klaipėdos technologijų mokymo centre, bei Klaipėdos Karalienės Luizės jaunimo centre. Aktyviai dalyvauja kultūriniame miesto gyvenime. Rengia menines dirbtuves, edukacinius užsiėmimus fotografijos tema. Toliau gilina žinias studijuodamas VTDKO

Parodos:

Personalinė paroda Ne/pa/stebimi 2022
Paroda atidaryta 2022 kovo mėnesį Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešojoje bibliotekoje.
Paroda eksponuota:
Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje;
Tauragės rajono savivaldybės B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje;
Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje;
Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešojoje bibliotekoje.

 

Meniniai / edukaciniai renginiai:

Klaipėdos miesto savivaldybės I.kanto viešoji biblioteka / fotografijos pamokos bendruomenei 2022 liepa;
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras / Analoginės fotografijos pradmenys 2022 birželis;
Plungės fotobienalė 2022 / paskaita, fotografijos kelionė;
KILK projektas Malūno Loftas, Klaipėda 2022 lapkritis / fotografijos meistriškumo kursai;
KTMC Suaugusiųjų mokymo savaitė „Mokymosi siluetai“ 2022, lapkritis.

Telefonas: +370 687 22449
El. paštas: Gediminas.juska@gmail.com

juska