Mečislovas Šilinskas

Gimė 1931 – 02 – 22, Skripčių kaime.
Nuo 1972 LFS narys.
Sedos g-vė 27- 30, Telšiai.
tel.: 8-444 52022
mob.tel: 8 620 91056

SVARBESNĖS PERSONALINĖS PARODOS
2006 m- Personalinė fotografijos paroda Plungės rajono savivaldybės kultūros centre, ,,Telšiai- mano miestas“ 100 darbų.
2006 m- Personalinė fotografijos paroda Telšių Džiugo vidurinėje mokykloje- 60 darbų.
2006 m- Personalinė fotografijos paroda Kretingos savivaldybės salėje- 20 darbų.
2006 m- Personalinė fotografijos paroda Mažeikių savivaldybės kultūros centre ,,Telšiai- mano miestas“- 100 darbų.
2006 m- Personalinė fotografijos paroda Kretingos rajono Vidmantų vidurinėje mokykloje- 20 darbų.
2005 m- Personalinė fotografijos paroda Telšių Žemaitės dramos teatre, Telšių miesto 555m jubiliejaus proga. ,,Telšiai- mano miestas“ 70 darbų.
2005 m- Personalinė fotografijos paroda Telšių žemaičių muziejuje ,,Alka“, ,,Miestas prie Masčio ežero“ 100 darbų.
2004 m- Personalinė fotografijos paroda Kauno Fuji Film fotografijos galerijoje ,,Miestas žmonės gamta” 80 darbų.
2004 m- Personalinė fotografijos paroda baldų salone ,,Fredotela” 30 darbų.
2004 m- Tarptautinė fotografijos paroda Saint-Egreve (Prancūzija) 10 darbų.
2004 m- Personalinė fotografijos paroda Telšių miesto parodų salėje ,,Miestas, žmonės, gamta” 70 darbų.
2003 m- Personalinė fotografijos paroda Plungės viešojoje bibliotekoje 80 darbų.
2003 m- Personalinė fotografijos paroda Telšių parodų salėje 120 darbų.
2003 m- Personalinė fotografijos paroda ,,Miestas-žmonės-gamta” Telšių parodų salėje 50 darbų.
2002 m- Mini personalinė fotografijos paroda Telšių parodų salėje 100 darbų.
2001 m- M.Šilinsko 70 metų jubiliejinė foto paroda.Kultūros centras 50 darbų.
1998 m- Personalinė mini fotoparoda Vrigstade, Švedija 120 darbų Pensionate.
1998 m- Personalinė mini fotoparoda ,,Švedijos vaizdai” Savivaldybės salėje 120 darbų.
1998m- Personalinė fotografijos paroda ,,Telšiai-mano miestas” Klaipėdos fotografijos galerijoje 50 spalvotų nuotraukų.
1998 m- Personalinė fotografijos paroda ,,Telšiai-mano miestas” Lietuvos Sąjūdžio 10-mečiui paminėti. Dailininkų Sąjungos medalių galerijoje. Vilnius. 90 darbų.
1996 m- M.Šilinsko65-erių metų Jubiliejinė darbų ir fotografijos paroda Telšių parodų salėje 140 darbų.
1990 m- Personalinė fotografijos paroda Venspilyje.Latvija.Kultūros namuose 50 darbų.
1990 m- Personalinė fotografijos paroda Melborne.Australija.Lietuvių katalikų bendruomenės patalpose 120 darbų.
1983 m- Personalinė fotografijos paroda Klaipėdos rajone 60 darbų.
1981 m- Personalinė M. Šilinsko 50 metų jubiliejinė paroda Telšių kultūros rūmuose 80 darbų.
1979 m- Personalinė fotografijos paroda teatre ,,Žemaitija” Klaipėda 80 darbų .
1974 m- Personalinė fotografijos paroda Telšių kultūros namuose 60 darbų.
1972 m- Personalinė fotografijos paroda Telšiuose. Kino teatras ,,Džiugas” 70 darbų.

SVARBESNĖS GRUPINĖS PARODOS
2004 m- Tarptautinė fotografijos paroda Saint- Egreve. Prancūzija- 10 darbų.
2003 m- ,,4-osios pasaulio žemaičių dailės fotomenininkų paroda. Plungė 2 darbai.
2000 m- ,,Gyvos žemės mintys” Tarptautinė fotografijos paroda. Mažeikiai 2 darbai.
1999 m- ,,Dainų švenčių aidai” Lietuvos liaudies kultūros centre. Vilnius 25 darbai.
1999 m- ,,Gyvos žemės mintys” Tarptautinė fotografijos paroda. Mažeikiai 3 darbai.
1998 m- Personalinė mini foto paroda Vrigstade, Švedija 120 darbų Pensionate.
1998 m- ,,Vaikai-mūsų ateitis” Respublikinė po atviru dangumi kultūros rūmų aikštėje Telšiuose 10 nuotraukų. Suorganizuota ir paruošta mano pagamintais plakatais, kvietimais, diplomais ir parodos ekspozicija.
1990 m- Personalinė fotografijos paroda Melborne. Australija. Lietuvių katalikų bendruomenės patalpose 120 darbų.
1990 m- Personalinė fotografijos paroda Ventspilyje, Latvija. Kultūros namuose 50 darbų.
1978 m- Patalpinta Lietuvos fotografijos knygoje 1n ,,Juodkrantės žvejas”. Dalyvauja Amerikoje, Magiliove ir daugel kitur. Tikslių davinių neturiu.
1977 m- ,,Vainikas Spaliui” Vilnius.Profsąjungos rūmai 8 darbai.
1977 m- ,,Vainikas Spaliui” Maskva 8 darbai. Dalyvauta Šiauliuose,Kapsuke,Klaipėdoje, Vilniuje ir kitur.
1974 m- Zoninė meninė fotografijos paroda ,,Vaikai mūsų ateitis” Radviliškyje 4 darbai 1 atspausta kataloge.

APDOVANOJIMAI IR PREMIJOS
1974 m- ,,Garbės raštas” už visuomeninę veiklą kūrybinį darbą. Vilnius, Liaudies meno draugija.
1978 m- ,,Žmogus ir darbas” respublikinės meno fotografijos paroda. Diplomas. Medalis. Kapsukas
1981 m- suteiktas LTSR Kultūros žymūno vardas.
1983 m- ,,Žmogus ir žemė” Respublikinė fotoparoda. Plateliai
1983 Diplomas.
1983 m- ,,Garbės raštas” už aukštą meninio lygio autorinę foto parodą surengtą Žemaitijos foto meno pirmojo festivalio metu Klaipėdos rajone.
1984 m- ,,Vainikas Spaliui” Vilniaus profsąjungų rūmai. Diplomas.
1984 m- ,,Vainikas Spaliui” Sąjunginiame fotomeno festivalyje Diplomas. Maskva.
1985 m- ,,Žmogaus kelias” zoninėje apžiūroje I vieta.Diplomas piniginė premija. Telšiai.
1985 m- ,,Žmogaus kelias” X Respublikiniame buities tarnybos fotografų darbų konkursuose I ir II vieta. Diplomai ir piniginės premijos. Vilnius.
1985 m- Žemaitijos zonos rajoninių meninės fotografijos festivalio ,,Gamta ir žmogus” Padėkos raštas.
2005 m- Telšių miesto 555m jubiliejaus proga, Telšių rajono savivaldybės taryba 2005 metų gegužės 26 d sprendimu Nr 2007 suteiktas Telšių miesto garbės piliečio vardas.

BIBLIOGRAFIJA
1974 m- Išleistas foto bukletas ,,Žemaičių šiandienos” apie rajono kultūrinę veiklą.
1999 m- Išleistas 10 atvirlaiškių rinkinys su Telšių vaizdeliais.
2001 m- 160 nuotraukų talpinanti knyga ,,Telšiai-mano mietas”,kurioje nuotraukos metrikuotos trimis kalbomis 72 psl.
2002 m- Išleistas 18 sulenkamų meninių atvirukų komplektas apie Telšius.
1974 m- ,,Vaikai mūsų ateitis” zoninės meninės fotografijos katalogas. Radviliškis.
1978 m- Lietuvos fotografija.Knygoje atspausdinta 1 nuotrauka ,,Juodkrantės žvejas”.
1996 m- Išspausdinta knygutė ,,Svetingas Telšių kraštas”, nuotraukų autoriai M.Šilinskas ir J.Danauskas.
1999 m- ,,Gyvos žemės mintys” tarptautinės fotografijos parodos katalogas.
1999 m- Knyga Telšių miškų ūrėdija. Nuotraukos M. Šilinsko
2000 m- Telšiai. Trumpas gidas miesto svečias. Uotraukos M.Šilinsko.
2000 m- Telšių apskrities bukletas. Anglų kalba. Nuotraukos M.Šilinsko, R.Eitkevičiaus. S.Varno, V.Bozovo.
2002 m- Išleista knygutė ,,Telšių apskritis” kurioje patalpintos nuotraukos iš Telšių rajono, Mažeikių raj., Plungės raj,. Rietavo savivaldybės foto autoriai: M.Šilinskas, J.Strazdauskas, K.Slivskis, V.Bezaras, S.Sidabras.
2006 m- išleistas atvirukų komplektas (12vnt) su aplankalu ,,Miestas prie ežero“.

galerija