Balandžio 26 d. Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyriuje vyko skyriaus narių Suvažiavimas. 2018-2022 m. laikotarpiui skyriui vadovaus išrinktas pirmininkas Darius Vaičekauskas.
LFS Klaipėdos skyriaus Valdybą sudaro: Saulius Jokužys, Artūras Šeštokas, Vitalijus Janušonis, Virgilijus Skuodas, Darius Vaičekauskas.
Suvažiavime patvirtintas naujų skyriaus Įstatų projektas.