Š. m. spalio 30 d., penktadienį, 17 val. Fotografijos galerijoje (KKKC parodų rūmuose) atidaroma Viktoro Trublenkovo paroda „Fotografijos“. „Viktoro Trublenkovo darbai neapsiriboja XX a. devintojo dešimtmečio „avangardinės“ fotografijos bruožais, o jų turinio aktualumas nepriklauso vien nuo konkretaus laikotarpio aplinkybių. Dalis V. Trublenkovo darbų savo išraiškinga ar net dramatiška forma peržengia „nuobodulio estetikos“ ribas, o kai kurių fotografijų dekoratyvumas apskritai jas atitolina nuo praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje bet kokios „gražios filosofijos“ atsisakiusios fotografijos. Miesto aplinkos detalės ar gamtos formų fragmentai V. Trublenkovo fotografijose virsta kone abstrakčiomis kompozicijomis, nuo įprastos realybės dalį fotografijų atitolina ir tonavimas. Dinamiški, ekspresyvūs peizažai taip pat akivaizdžiai skiria V. Trublenkovo kūrybą nuo kituose Lietuvos miestuose panašiu metu dirbusių kolegų fotografijos, kurioje vyravo monotoniška, „pilka“ urbanistinė aplinka.“ Tomas Pabedinskas Paroda veiks iki gruodžio 6 d.

paroda

Maloniai kviečiame į parodos atidarymą!
Parodą organizuoja Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius.
Parodą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
Parodos kuratorius Darius Vaičekauskas.