Tauragės krašto muziejaus Fotografijos galerijoje (Dariaus ir Girėno g. 5).
Paroda veikia nuo sausio 22 d. iki vasario 28 d. Atidarymas sausio 22 d., 17 val.

Darius Vaičekauskas jau daugiau kaip dešimtmetį nuosekliai dirba įvairiais fotografijos dekonstravimo būdais, iš esmės, susidurdamas su tradicinės fotografijos, postfotografijos ir konceptualizmo problematika, tačiau tuo pat metu likdamas jų ar tarp jų. Griežtos klasifikacijos vengimas yra sąmoninga menininko kūrybinė taktika, suteikianti galimybę „atsisakyti“ fotografijos, liekant jos teritorijoje. Vaičekauskas ne tik ir ne tiek paneigia autoriaus „instituciją“, kiek sukeičia ir supainioja prasminius šios sąvokos akcentus. Dekonstruojant prasmės perkonstruojamos pagal tam tikrą sistemą, kai koleg(i)ų fotografų darbų kopijos ne tik kruopščiai supjaustomos lygiomis horizontaliomis dalimis, tačiau sudedamos atgal kiekvienos atraižos turinį apverčiant aukštyn kojomis horizontaliai ir vertikaliai.. Taigi, turime reikalą su išvirkščiu arba dvigubai apverstu (at)vaizdu, taip pat apversta autoriaus institucija tiesiogine ir perkeltine prasmėmis.

Kęstutis Šapoka

dekonstrukcijos