Menininkų rezidencijų programos, kaip viena iš Klaipėdos kultūros strategijos krypčių, yra svarbios ne tik miesto gyvybingumui palaikyti, patrauklumui didinti, bet ir menininkams bei miesto bendruomenėms. Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius, siekdamas sukurti profesionalią kūrybinę erdvę ir stiprinti kūrybinių mainų platformą, nuo 2019 metų pradėjo vykdyti fotografijos rezidencijų programą. Į rezidencijas kviečiami Lietuvos ir užsienio šalių fotomenininkai ar menininkai,  savo kūryboje naudojantys fotografiją kaip mediją. Jų prašoma kurti su vietos kontekstu susijusiomis temomis, atsižvelgti į miesto specifiką ir aktualijas, skatinamas rezidentų bendradarbiavimas su vietos menininkais, jų įtraukimas į kūrybinius procesus. Siekdama kokybiškai vykdyti programą, rezidencija bendradarbiauja su kitomis Europos ir Lietuvos rezidencijomis, domisi jų gerąja praktika, dalinasi patirtimi.

Parodoje „Zefyras / Zephyr“ pristatomi 2019–2021 metais vykusių rezidencijų dalyvių kūrybos rezultatai. Parodojs dalyviai: Andrey Boyko, Igor Chekachkov, Artem Humilevskyi, Sasha Kurmasz, Anastasia Leonova, Sergey Melnitchenko, Elena Morozova, Stanislav Ostrous (Ukraina), Tomas Terekas, Artūras Šeštokas, Juozapas Kalnius (Lietuva).

Paroda yra fotografijos parodų ir edukacinių užsiėmimų ciklo „(Ne)būtos istorijos“ dalis, kurią iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija.

Parodos kuratorius Darius Vaičekauskas.

Paroda veiks iki 2021 m. gruodžio 12 d.

paroda