Rugsėjo 14 d., Neringos mero fotografijos premija buvo skirta a.a. Vaclovui Straukui už fotografijos ciklą „Kopos“ (1975). Vaclovo Strauko kandidatūrą Neringos mero fotografijos premijai teikė Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius.
Džiaugdamiesi šiuo svarbiu ir prasmingu apdovanojimu, sukūrėme virtualią Vaclovo Strauko fotografijų parodą „Neringos kopos“.
Maloniai kviečiame apsilankyti parodoje čia: https://photoklaipeda.lt

– – –

On September 14, the Neringa Mayor’s Photography Prize was awarded to Vaclovas Straukas for the photography cycle “Dunes” (1975). Vaclovas Straukas was nominated for the Neringa Mayor’s Photography Prize by the Klaipėda Branch of the Lithuanian Photographer‘s Association.
Enjoying this important and meaningful award, we created a virtual photography exhibition of Vaclovas Straukas “Neringa Dunes”. We kindly invite you to visit the exhibition here: https://photoklaipeda.lt