Robertas Gabrys


Nuo 1995 LFS narys.
2006 m. suteiktas Lietuvos meno kūrėjo statusas.

„Minimalistinė savo charakteriu, dažniausiai monochrominė Roberto Gabrio fotografija, išsiskiria veik neapčiuopiamu objektu / siužetu, todėl jo darbus galėtume įvardinti savotiška potapybine abstrakcija, kur fiksuojama apibrėžtis, faktūra, nuojauta – tai priemonė įkūnyti įsivaizduotiną vizualinę patirtį, perteikti tai, kas gryna akimi iš esmės neregima. Tuo būdu, sugerdamas realiai neapčiuopiamas esatis, fotomenininkas gimdo visiškai naujas fotografines vizijas.
Roberto darbai – tai tylos ir pauzės estetika, bendravimas su žiūrovu dažniau lydimas vidujinio balso nei aiškaus žodžio”.

Menotyrininkė Goda Giedraitytė

„Per visą ligšiolinę Roberto Gabrio kūrybą nusidriekia viena jautri linija – polinkis abstrahuoti reiškinius taip sustiprinant jų emocinę plotmę – tiek per objektą atskleidžiant asmenybę, tiek per subjektą išryškinant daiktą – meno kūrinį.
Portretinė fotografija šio autoriaus darbuose dar vienas bandymas visiems gerai žinomą reiškinį ar asmenį apgaubti paslaptingumo aura ir autoriui visiškai nebesvarbu, kuri paslaptis didesnė – kūrėjo asmenybė ar pati kūryba”.

Menotyrininkė Danguolė Ruškienė

galerija