Sigitas Kancevyčius

LFS narys nuo 2005 m.
2005 m. suteiktas meno kūrėjo statusas
tel. (8~687) 1 73 31
el.p: sigitas@taurage.lt

Gimiau 1965 metais balandžio 6 dieną Pagėgių krašte Mociškių kaime. Ten baigiau pradinę mokyklą. Tėvams persikėlus gyventi į Tauragės rajonas mokiausi ir 1983 metais baigiau Gaurės vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojau į Vilniaus valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetus (dabar Klaipėdos universitetas) kur įgijau masinių renginių režisieriaus specialybę. Toje pačioje aukštojoje mokykloje papildomai studijavau fotografiją ir įgijau spaudos fotografo specializaciją.

Esu surengęs 12 personalinių parodų Klaipėdos, Tauragės fotografijos galerijoje. Šiaulių „Laiptų“ galerijoje, Šilalės centrinėje ir Kintų (Šilutės rajono savivaldybė) bibliotekose, Martyno Jankaus muziejuje Pagėgių krašte, Šilutės rajono savivaldybės rūmuose, Sovetsko miesto istorijos muziejuje (Rusijos federacija) ir kt. Dalyvauta bemaž pusšimtyje bendrų parodų Lietuvoje, Rusijoje, JAV.

2000 metais išleidau fotografijų albumą „Įkvėpimo šaltinis – Tauragė“.

2000 – 2003 metais eidamas Tauragės rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas buvau vienas iš iniciatorių kuriant Tauragės fotografijos galerija.

Mėgstamiausi fotografijos žanrai – portretai ir aktai. Su fotoaparatu keliauta po Rusiją, Baltarusiją, Ukraina, Lenkiją, Daniją, Švediją, Norvegiją, Italiją, Čekiją, Jungtines Amerikos Valstijas.

galerija