Rugsėjo mėnesį Klaipėdoje startavo nauja fotografijos rezidencijų programa. Šia programa Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius siekia sukurti profesionalią kūrybinę erdvę bei stiprinti tarptautinę kūrybinių mainų platformą uostamiestyje.
Visą spalio mėnesį rezidencijoje vieši menotyrininkė Galina Gleba. Kijeve ji dirba Pinčuko meno centro kultūros tyrimų platformoje. Rezidencijos metu ji tyrinės Lietuvos ir Ukrainos santykius fotografijos lauke, vykusius XX a. pabaigoje.
2019 m. fotografijos rezidencijų programa yra orientuota į Ukrainos fotomenininkus, menotyrininkus, kuratorius.
Programą remia Lietuvos kultūros taryba ir Klaipėdos miesto savivaldybė.
_ _ _

In September, a new photography residency program was launched in Klaipeda. This program aims to create a professional creative space and strengthen the international creative exchange platform in Klaipeda.
Art critic Halyna Hleba will be staying at the residence throughout October. In Kiev, she works on the cultural research platform of the Pinchuk Art Center. During her residency, she will explore Lithuanian-Ukrainian relations in the field of photography that took place at the end of the 20th century.
The photography residency program (in 2019) is aimed at Ukrainian photographers, art critics and curators.
The program is supported by the Lithuanian Council of Culture and Klaipeda City Municipality.